KISAH SAHABAT

Abu Bakrah ats-Tsaqafi dan Tali Sumur Penuh Kenangan

Abu Bakrah ats-Tsaqafi dan Tali Sumur Penuh Kenangan Mengenal Abu Bakrah Abu Bakrah ats-Tsaqafi adalah seorang sahabat yang mulia. Seorang...

Read More

Kisah Sahabat Abu Umamah bin Sahl

Abu Umamah bin Sahl adalah seorang sahabat Anshar. Cucu dari sahabat mulia As’ad bin Zurarah radhiallahu ‘anhu. Nasab dan Kabilahnya...

Read More

Ali bin Abi

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan mendapatkan perlawanan dan pertentangan. Peperangan di...

Read More

Ali bin Abi Thalib

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan mendapatkan perlawanan dan pertentangan. Peperangan di...

Read More

Utsman bin Affan

Kepemimpinan Umar bin Khattab kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia mengemban tugas sebagai khalifah pada usia 70 tahun, ia...

Read More

Umar bin Khattab

Di bawah pimpinan Umar bin Khattab, agama Islam meluas hingga ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia bahkan Eropa. Memiliki...

Read More

Abu Bakar Ash-Shiddiq

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar meneruskan kepemimpinan di Madinah (624-634 M). Keputusan Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah berdasarkan...

Read More
BANTU SUBSCRIBE

Connect with us

Recommended